Black Ribbon
LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (MK.3/4 สหกิจ) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ GRAB ISAN Campus Challenge 2017 เป็นการแข่งขันวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่ให้โอกาสนักศึกษาได้วางแผนและให้ลงมือทำจริง ซึ่งมีเฉพาะ 4 จังหวัดเท่านั้น…
  in ข่าวกิจกรรม Read 9 times Read more...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเปิดประตูสู่บ้านบริหาร กิจกรรม จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีอาจารย์แนะแนว และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของคณะฯ โดยกิจกรรมเปิดประตูสู่บ้านบริหารถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน…
  in ข่าวกิจกรรม Read 57 times Read more...
 • สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการ สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล…
  in ข่าวกิจกรรม Read 54 times Read more...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร…
  in ข่าวกิจกรรม Read 42 times Read more...
 • แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานการฝึกงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น…
  in ข่าวกิจกรรม Read 65 times Read more...
 • แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย…
  in ข่าวกิจกรรม Read 76 times Read more...
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปี 2559” ในวันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 43 times Read more...

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ