พิมพ์
PDF
ส.ค.
28

การเขียนแผนการตลาด

 

คณะบริหารธุรกิจ  นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเขียนแผนการตลาด (Scoopy I Business Plan Contest by Honda) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ  อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจห้อง 201  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมกล้าแสดงออก เป็นการเพิ่มองค์ความรู้  การแข่งขันเขียนแผนด้านการตลาด จากธุรกิจจริง อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการภาคปฏิบัติกับด้านวิชาการ

เขียนโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Joomla 1.6 template