นิทรรศการ รายวิชา โครงการทางการตลาด

PDFPrintE-mail

ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดนิทรรศการ รายวิชา โครงการทางการตลาด

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ

(จัดโดย นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด)